Thursday, September 18, 2008

> BerMuHAsabAh Diri

-Muhasabah penting dalam menentukan langkah-langkah seterusnya dan magnitud energy atau focus yang diperlukan untuk mengharungi hari-hari esok. Ia menjadi pembuka kepada Mu'aqabah, Mu'atabah ataupun Mujahadatun Nafs.-

No comments: