Thursday, September 4, 2008

> UUMLaman ini terlalu ringkas.Sebagai pengguna, tidak timbul perasaan ingin mengetahui dengan lebih lanjut tentang laman web ini .Ini kerana antara mukanya yang terlalu simple dan tidak menarik perhatian pengguna untuk melayarinya dengan lebih mendalam.

No comments: