Thursday, September 4, 2008

> UPM
Penggunaan warna yang alar kadar kadang-kadang tidak menarik pembaca untuk lebih melayarinya.Akan tetapi Teknik penggabungan warna kelihatan kreatif.bagi laman web ini , gabungan warna mersh dan putih menghasilkan warna yang ceria

http://www.upm.edu.my/

No comments: