Monday, October 13, 2008

> UTHMLaman ini kelihatan agak menarik dan susunan untuk ke submenu juga disusun dengan rapi.selain itu, penggunaan button juga amat menarik pengguna untuk melayarinya dengan lebih mendalam.Pada button berkenaan telah di letakkan animasi font yang memudahkan pengguna mengetahui maksud disebalik semua button berkenaan.Dengan itu,boleh dikatakan front page laman ini agak unik dan selain itu juga,designer juga telah menghasilkan antaramuka yang menarik dengan penggunaan teknik flash.Sekaligus tidak menyebabkab ia
kelihatan kaku.

No comments: