Thursday, September 4, 2008

> UPNMLaman ini sudah sekian lama tidak diperbaharui. Akan tetapi front page laman ini simple nak menarik. Susunan submenu yang teratur dan kemas mengikut keutamaan. Ianya juga menyediakan link ke website yang lain. frontpage laman ini juga lebih menceritakan event2 berbanding maklumat universiti

No comments: